Invitatie de participare la cererea de oferta “Furnizare de echipamente si mobilier pentru hotelul Potaissa Turda”

by / joi, 07 ianuarie 2016 / Published in Salina

Societatea Turda Salina Durgau S.A. cu sediul in Turda, Aleea Durgaului, nr.7, jud. Cluj, tel.0364260940, fax.0364260968, e-mail office@salinaturda.eu, organizeaza procedura de cerere de oferta privind achizitia de lucrari pentru “Furnizare de echipamente si mobilier pentru hotelul Potaissa Turda” .

Legislatie aplicabila: OUG nr.34/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare. Documentatia poate fi accesata din Sistemul Electronic de Achizitii Publice , invitatia de participare nr. 383949/05.01.2016.

  1. Locul principal de prestare: Municipiul Turda, jud. Cluj
  2. Nu se admit oferte alternative.
  3. Termenul limita de depunere a ofertelor: 20.01.2016 ora 10:00.
  4. Adresa la care se transmit ofertele: Primaria Municipiului Turda, Registratura, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.28, jud. Cluj pentru Societatea Turda Salina Durgau S.A.
  5. Limba de redactare a ofertelor: limba romana.
  6. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 20.01.2016 ora 11:00, Primaria Municipiului Turda – Sala de Protocol, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.28, jud. Cluj.
  7. Criteriul de atribuire al contractului: Pretul cel mai scazut.
  8. Informatii suplimentare puteti obtine la adresa de e-mail office@salinaturda.eu sau la numarul de telefon 0364.260.940 int.106 persoana de contact Anca Maria Simona.
Tagged under: ,
TOP